کودکان کرمانشاهی تنها نیستند

تیزرها و بیلبوردهایی که فروش را کاهش می دهند
مقدماتی پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

سالهاست شاهد واریز بودجه های کلان تبلیغات به جیب رسانه ها هستیم. تبلیغاتی مانند بیلبوردهای شهری، تبلیغات تلویزیونی و …. که هر کدام هزینه های کلانی را به خود اختصاص می دهند. اما آیا این…

چرا روابط عمومی برای کسب و کارها مهم است؟
مقدماتی چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

بسیاری از مدیران روابط عمومی را یک تبلیغات رایگان می دانند. در صورتی که روابط عمومی نه تبلیغ است نه رایگان! از یک دیدگاه روابط عمومی بسته به نوع استفاده می تواند هزینه بر یا…

Page 1 از 11