محتوای تولید شده توسط مهدی مقدسی

تا به حال 5 محتوا توسط مهدی مقدسی منتشر شده است.
وظایف و تکالیف مودیان در ابتدای فرآیند کسب و کار…
متوسط جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

بخش اول : معرفی قانون مالیات های مستقیم و نحوه بهره برداری از آن از دیدگاه : قوانین مالیاتی- استاندارد های حسابداری و قوانین حاکم بر حرفه در ابتدای تاسیس و راه اندازی هر کسب…

وظایف و تکالیف مودیان در ابتدای فرآیند کسب و کار…
متوسط پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

بخش اول : معرفی قانون مالیات های مستقیم و نحوه بهره‌برداری از آن از دیدگاه : قوانین مالیاتی- استاندارد‌های حسابداری و قوانین حاکم بر حرفه در ابتدای تأسیس و راه اندازی هر کسب و کاری…

آشنایی با مقدمات قوانین مالیاتی – بخش اول
مقدماتی پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولت موظف به تحقق آنها است. برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنها بخشی…