وظایف و تکالیف مودیان در ابتدای فرآیند کسب و کار (بخش اول)

وظایف و تکالیف مودیان در ابتدای فرآیند کسب و کار (بخش اول)
مجموع 5 از 1 رای

مالیات در شروع کسب و کار

بخش اول : معرفی قانون مالیات های مستقیم و نحوه بهره‌برداری از آن

از دیدگاه : قوانین مالیاتی- استاندارد‌های حسابداری و قوانین حاکم بر حرفه

در ابتدای تأسیس و راه اندازی هر کسب و کاری با توجه به قوانین پیچیده و متغیر دنیای امروز، برای هر صاحب کسب و کاری، لازم است که حداقل اطلاعاتی در خصوص نکات حیاتی و کلیدی هر کسب و کار و وظایف و انتظاراتی که از آن می‌رود آشنا باشد و زمینه‌های لازم را در خصوص انجام این تکالیف فراهم آورد .

با توجه به مبحث مورد ارایه که در حیطه قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین موارد مربوط به بخش حسابداری کسب و کار است، ادامه بحث را با تمرکز بر قوانین مالیاتی ادامه خواهم داد.

الزامات قانونی از دیدگاه قانون مالیات‌های مستقیم در فرآیند راه اندازی کسب و کار

اگرچه صاحبان کسب کار امکان دارد به این موضوع اشاره کنند که تمامی این وظایف را به حسابدار خود می‌سپارم که انجام دهد، اما از نظر اینجانب داشتن حداقل دانش مالیاتی برای هر صاحب کسب و کاری لازم و حیاتی است. حال صاحب کسب و کار با توجه به مشغله‌های زیادی که دارد، تمایلی به حضور درکلاس و دوره‌های آموزشی مالیاتی ندارند و همچنین از طرفی استخراج اطلاعات مورد نیاز از کتاب قانون مالیات‌های مستقیم هم امری زمانبر و نیازمند دانش تخصصی در حوزه مالیاتی می‌باشد. لذا جهت جبران این موضوع پر اهمیت و انتقال حداقل دانش مالیاتی به صاحبان کسب و کار،کتاب قانون مالیاتی را به صورت بخش‌های تفکیک شده در جدول زیر ارائه نموده‌ام، که صاحبان کسب و کار لازم است فقط در خصوص موضوع مورد نظر خود به ماده مربوطه که در جدول زیر ارائه شده است مراجعه نموده و مطالعه لازم را انجام دهند. البته این مژده را به شما بدهم که با توجه به تجربه‌ایی که در خصوص ارتباط با صاحبان کسب و کار داشته‌ام، در مطالب بعدی، مواردی که صاحبان کسب کار می‌بایست در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم ایران را بداند، به شما عزیزان ارائه خواهم نمود .

جدول تفکیک مفاد قانون مالیات‌های مستقیم :

با نگاهی اجمالی به جدول فوق می توان دریافت که برای آشنایی با تکالیف صاحبان کسب و کار می‌بایست به بابت چهارم-مالیات در مقررات مختلفه- بخش پنجم وظایف مودیان که از ماده ۱۷۷ تا ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم را شامل می شود مراجعه نمود .

در ادامه به تکالیف صاحبان کسب و کار در ابتدای فرایند تاسیس خواهم پرداخت :

تکالیف مودیان در ابتدای فرآیند راه اندازه کسب و کار

مودی مالیاتی کیست ؟

براساس تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم  صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد(۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود .

خب پس گام اول در خصوص ارتباط با سازمان امور مالیاتی از دید صاحبان مشاغل اعلام شروع فعالیت به سازمان امور مالیاتی می‌باشد .

به فرآیند معرفی واحد تجاری به سازمان امور مالیاتی ” تعیین حوزه مالیاتی ” می‌گویند  .

در فرآیند تعیین حوزه مالیاتی، با توجه به محل وقوع محل فعالیت اصلی واحد تجاری و بر اساس نقشه تفکیک شده سازمان امورمالیاتی می‌بایست به سازمان امور مالیاتی مربوطه مراجعه نموده و مدارک لازم را جهت تعیین حوزه به مقامات سازمان امور مالیاتی تسلیم نموده ( به این فرآیند، اخذ کد اقتصادی قدیم هم می‌گویند) .

می‌توان به صورت مطالب بیشتر، آدرس سایت نقشه امور مالیاتی و لیست مدارکی که می‌بایست توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی ارائه شود را لینک داد .

بعد از ارائه مدارک لازم به سازمان امور مالیاتی به مودیان برگه‌ایی به شکل زیر ارائه می‌شود :

بعد از دریافت برگه تعیین حوزه لازم است مودیان مالیاتی به سایت زیر مراجعه نموده و ادامه مراحل ثبت نام شماره اقتصادی جدید خود را تکمیل نمایند.

آدرس اینترنتی سازمان امور مالیاتی : tax.gov.ir


دیدگاه بگذارید

با خبرم کن
avatar
wpDiscuz