بازاریابی محتوایی: مجموعه ای از تعاریف
مقدماتی شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: مجموعه ای از تعاریف استراتژی بازاریابی با نام های گوناگون هدایت می شود: نشر سفارشی، رسانه ی سفارشی، رسانه ی مشتری، انتشارات مشتری، رسانه ی اعضا، رسانه ی خصوصی، استراتژی محتوا، محتوای برندینگ…

آیا نشانه های مشخصی برای حالات نفسانی وجود دارد؟
مقدماتی شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

آیا نشانه های مشخصی برای حالات نفسانی وجود دارد؟ در مقالات مربوط به نظریه تحلیل رفتار متقابل معمول است که جداولی برای نشانه های مشخص و استاندارد شده به منظور تشخیص رفتاری، ارائه می شود….

رید هافمن و ده قانون موفقیت او (۳)
مقدماتی جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷

در ادامه سری مقالات رید هافمن و ده قانون موفقیت او مطلب زیر را دنبال کنید. ۷- مشتاق باشید اهداف متعالی داشته باشید، اما مراقب اعتمادها و باورهای کورکورانه در نظریه های خود باشید. این…