چند پیشنهاد برای استفاده در شبکه های اجتماعی مرکز خرید
مقدماتی یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

چند پیشنهاد برای استفاده در شبکه های اجتماعی مرکز خرید اطلاعات فروش در مکان ها و فروشگاه های مختلف را مشخص کنید: تصاویر و ویدئوهای تاثیرگذاری جهت ترغیب مصرف کنندگان باید تولید شده و در…

چگونه اصل پارتو یا قانون ۸۰ به ۲۰ را در کسب تخصص به کار ببریم؟
مقدماتی یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

چگونه اصل پارتو یا قانون ۸۰ به ۲۰ را در کسب تخصص به کار ببریم؟ یکی از هدف های شما باید این باشد که به آنچه می توانید، برسید. بازار تنها به بهترین ها، بهترین…