ارتباط با ما

ما تمام تلاشمان را می کنیم که محتوای این وب سایت برای خوانندگان و دنبال کنندگان مفید بوده و مثمرثمر واقع گردد.

در صورتی که پیشنهادی در رابطه با بهتر شدن محتوا و وب سایت دارید آن را با ما مطرح کنید.

این را هم می دانیم که هیچ چیز بدون نقص نیست. پس اگر مشکلی در کار ما و افرادی که در این وب سایت فعالیت میکنند می بینید آن را برای ما شرح دهید تا سعی بر رفع آن کنیم.